Άλμπουμ με 193 φωτογραφίες από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Κάλυμνο

2235
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός