Αρωματικά και μελισσοκομικά φυτά από το Φυτώριο Ρόδου.

1070

Περίπου 200.000 κτηνοτροφικά, αρωματικά και μελισσοκομικά φυτά, θα δημιουργήσει το περιφερειακό Φυτώριο για να καλυφθούν οι ανάγκες των βοσκοτόπων και των μελισσοκόμων των νησιών του Αιγαίου, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει και στην παραγωγή 50.000 δασικών δενδρυλλίων.

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί ανάμεσα στο ίδιο το Φυτώριο, την περιφέρεια και την περιφερειακή ένωση δήμων Νοτίου Αιγαίου, για την οποία έδωσε το πράσινο φως το περιφερειακό συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι τα έργα και οι ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα και της γαστρονομίας, προϋπολογισμού 320.000 ευρώ. Η σύμβαση που θα υλοποιηθεί θα υποστηρίξει συγκεκριμένα:

• δράσεις ανάπτυξης, προστασίας και βελτίωσης της φυτικής παραγωγής, προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τον εμπλουτισμό της χλωρίδας με κτηνοτροφικά και μελισσοκομικά φυτά για την ανάπτυξη και ενίσχυση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στην περιφέρεια Νοτίου Αίγαιου.

• την αναδάσωση και την αναφύτευση των πυρόπληκτων δασικών περιοχών με νέα είδη βραδύκαυστα, λιτοδίαιτα και με άμεση αναγέννηση μετά από πυρκαγιά.
• την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνείδηση των παιδιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας σε αυτήν την κατεύθυνση.

• την υλοποίηση δράσεων για τον Τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το διάστημα 2019-2020 όσον αφορά την Εκπαίδευση, τη βιωσιμότητα και την υγεία που θα υλοποιούνται τόσον από υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και της Περιφερειακής Ένωσης δήμων Νοτίου Αιγαίου  όσο και από λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

• Παραγωγή 200.000 κτηνοτροφικών αρωματικών και μελισσοκομικών φυτών για τις ανάγκες των βοσκοτόπων και των μελισσοκόμων των νησιών του νοτίου Αιγαίου, για την προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας στο Νότιο Αιγαίου, συνέχιση και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας μελισσοκομίας στο Νότιο Αιγαίου, συνέχιση και εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας τράπεζας παραδοσιακών ποικιλιών

σπόρων της περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, για την προστασία της βιοποικιλότητας και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργία νέων αποδεικτικών καλλιεργειών αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και νέων ειδών και ποικιλιών όπως τροπικά, υποτροπικά και υπερτροφών (SUPER FOODS), ιπποφαές, ρόδι, μπλούμπερι, γκότζι μπέρι κ.λπ. και συνέχιση των υπαρχόντων με παρατήρηση και καταγραφή της πορείας ανάπτυξής τους, την φυτοπροστασία, τη θρέψη τους για την καλύτερη απόδοσή τους, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής, την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και την αύξηση της αποδοτικότητας σύμφωνα και με τις

υποδείξεις του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας, παραγωγή 50.000 δασικών δενδρυλλίων εκτός από την τραχεία Πεύκη με άλλα είδη, βραδύκαυστα λιτοδίαιτα και με άμεση αναβλάστηση μετά από πυρκαγιά, δημιουργώντας φυσικές αντιπυρικές ζώνες που ακόμα και αν καούν αναβλαστάνουν δίνοντας άμεσα ζωή στο καμένο δάσος. Παράλληλα προστατεύεται το έδαφος από την διάβρωση και εμπλουτίζεται με οργανική ουσία μέσω της φυλλόπτωσης τους χειμερινούς μήνες.

• Το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου συμμετείχε ως εταίρος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την διεκδίκησή της, ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης και το 2019. Αυτή η διεκδίκηση στέφθηκε με επιτυχία και τώρα είναι ανάγκη να πραγαμτοποιηθούν όλες οι δράσεις οι οποίες αναφέρθηκαν στο φάκελο υποβολής. Οι δράσεις λοιπόν που πρέπει να υλοποιηθούν με ευθύνη του Περιφερειακού φυτωρίου είναι δράσεις οι οποίες ανήκουν στον τομέα της εκπαίδευσης, της Βιωσιμότητας, της Υγείας και είναι οι εξής:

• Επισκέψεις του Φυτωρίου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, με σκοπό την υλοποίηση με την συνεργασία των μαθητών, πρόγραμμα κατασκευής λαχανόκηπου και κήπου με καλλωπιστικά φυτά με βάση τις δράσεις που πρέπει να υλοποιήσει το Φυτώριο ως εταίρος της Περιφέρειας για τον αποκτηθέν τίτλο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019. Το Περιφερειακό Φυτώριο εκτός από την τεχνογνωσία θα παράσχει στα σχολεία όλα τα υλικά τα οποία έχουν σχέση με τις καλλιέργειες φυτών.

• “Τράπεζα σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών”.
    Είναι μία δράση που ήδη υλοποιείται από το Φυτώριο και στόχος είναι η ανάπτυξή της με σκοπό τη  συλλογή, τη διατήρηση και τη διάδοση όσων περισσότερων παραδοσιακών σπόρων υπάρχουν μέσα από την τεράστια Βιοποικιλότητα όλων των νησιών του Ν. Αιγαίου.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα από την συνεργασία με τους επαγγελματίες αγρότες και μη που καλλιεργούν παραδοσιακούς σπόρους, αρχικά για τη συλλογή τους και μετέπειτα για τη σωστή τεχνική παραγωγής καθαρών σειρών. Η βοήθεια των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των δύο νομών θα είναι καθοριστική.

• Πρόγραμμα επισκέψεων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Φυτώριο με σκοπό την εκπαίδευση και την ενημέρωσή τους σε θέματα Γεωργίας και ότι έχει σχέση με τη χλωρίδα της περιοχής μας. Εκπαιδεύσιες σε θέαμτα αειφορίας και τρόπους προστασίας του Περιβάλλοντος. Το Φυτώριο σε συνεργασία με το ΚΠΕ Πεταλούδων θα αναλάβει την εκτύπωση ενημερωτικών εντύπων όπως επίσης και το κόστος της μετακίνησης των μαθητών από και προς στις εγκαταστάσεις του Φυτωρίου.

• Οποιαδήποτε δράση την οποία θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Φυτώριο και έχει σαν γνώμονα το Περιβάλλον (Δενδροφυτεύσεις, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος κ.λπ.).