Δημοπρασία για το έργο «Κατασκευής Στρατιωτικών Οικιών (8 Διαμερισμάτων) στη ν. Κάλυμνο»

1213
φωτο αρχειου

Δόθηκε από την ΑΣΔΕΝ και την 736 ΔΣΕ στη δημοσιότητα η Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου: «Κατασκευή Στρατιωτικών Οικιών (8 Διαμερισμάτων) στη ν. Κάλυμνο»

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.374.000 ευρώ