Εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Απρίλιο 2019 από ΑΕΝ Καλύμνου

566

Από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού  Καλύμνου εκδόθηκε πρόσκληση για εκμίσθωση  συνεργείου καθαριότητας για το μήνα Απρίλιο 2019.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός