Εκμίσθωση τριών μικρονησίδων του Δήμου Καλυμνίων με 120 ευρώ ετησίως.

2572

Το ΔΣ Καλυμνίων με απόφαση ενέκρινε την εκμίσθωση τριών μικρονησίδων(ερημονησίδων) ως βοσκήσιμες εκτάσεις

 Πρόκειται για τις μικρονησίδες

1.Άγιος Ανδρέας έκταση 0,03 τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 30 στρέμματα)

2. Άγιος Νικόλαος έκταση 0,03 τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 30 στρέμματα)

3.Καλαβρός έκταση 0,27 τετραγωνικά χιλιόμετρα (ή 270 στρέμματα)

 Σύμφωνα με την Οικονομική  Επιτροπή που κατάρτισε τους όρους δημοπράτησης η διάρκεια μίσθωσης είναι για τρία(3) χρόνια και  ως κατώτερη τιμή για το κάθε έτος της μισθωτικής σχέσης ορίστηκαν τα 120 ευρώ.

 Οι τρεις νησίδες βρίσκονται Δυτικά της Καλύμνου