Επίσκεψη της Αυστραλιανής πρεσβείας στην Κω

3111

Στις 1 με 3 Απριλίου 2019 το προσωπικό της πρεσβείας θα επισκεφθεί το νησί της Κω.

Οι Αυστραλιανοί πολίτες και επαναπατριζομενοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για Αυστραλιανά διαβατήρια.

Η Αυστραλιανή  Πρόξενος επίσης  θα είναι παρών για οποιονδήποτε  βοήθεια χρειαστεί για υπηρεσίες όπως η πιστοποίηση  υπογραφών ή πιστοποιητικών.

Ραντεβού μπορούν να γίνουν τηλεφωνώντας στο 210 8704067 η 210 8704058.