Μια τεκμηριωμένη θέση γιατί η επιστολή του Δημάρχου Ι.Γαλουζή για τη μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων έπρεπε να δοθεί θεσμικά στην κυβέρνηση και όχι στην εταιρεία.

1387

Η επιστολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Ιωάννης Γαλουζή προς την Εταιρεία Blue Star για τη μείωση από δύο σε ένα εβδομαδιαίως των προσεγγίσεων του πλοίου blue star 2 στην Κάλυμνο αποτέλεσε θέμα κριτικής από πλευράς αντιπολιτεύσεων.

Μάλιστα ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Διακομχιάλης επισήμανε ότι το θέμα είναι πολιτικό και η επιστολή θα έπρεπε να σταλεί στον Πρωθυπουργό και όχι στην Εταιρεία.

Ο αναγνώστης μας Κώστα Ξυλουράς απόλυτα τεκμηριωμένα ενισχύει την άποψη ότι η επιστολή έπρεπε να σταλεί  θεσμικά στην κυβέρνηση και όχι στην εταιρεία,γράφοντας τα παρακάτω:

Η πλήρης και ολοκληρωμένη απάντηση στην ερώτηση της δημοσιογράφου( Μπέττυ Μαίλλη προς το Δήμαρχο), γιατί η επιστολή διαμαρτυρίας για την μείωση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων έπρεπε να δοθεί θεσμικά στην κυβέρνηση και όχι στην εταιρεία, βρίσκεται στον θεσμικό νόμο 2832/2001 που λέει ότι :

“Άρθρο δεύτερο Κρατική εποπτεία και γενικοί όροι

1.Η παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία ασκείται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου, 2.Οπου αναφέρεται στον παρόντα νόμο Υπουργός και Υπουργείο, νοείται ο γπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ή ο Υπουργός Αιγαίου και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) ή το Υπουργείο Αιγαίου, αναλόγως αρμοδιότητας.

3. Το κράτος, οι οργανισμοί διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, μεριμνούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και οργάνωση των λιμένων, καθώς και για την εξασφάλιση υπό συνθήκες ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού της παροχής ασφαλών, σταθερών, αξιόπιστων και ποιοτικών θαλάσσιων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, της προστασίας των συμφερόντων του επιβατικού κοινού, της οικονομικής ανάπτυξης των νησιών, της συνοχής του νησιωτικού χώρου και της εδαφικής συνέχειας της χώρας,