Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου συνεδρίασε το Συμβούλιο μεταθέσεων και αποφάσισε μεταξύ των άλλων την τοποθέτηση ως Διευθυντή στην Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου με  έδρα την Κω τον Αστυνομικό  Διευθυντή Ευάγγελο Πιπέρη.

 Ο νέος  Αστυνομικός Διευθυντής Ευάγγελος Πιπέρης είναι από Κόρινθο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός