Ο αστυνομικός διευθυντής Ευάγγελος Πιπέρης νέος Διευθυντής στη Β’ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Κως)

1654

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου Αριστείδη Ανδρικόπουλου συνεδρίασε το Συμβούλιο μεταθέσεων και αποφάσισε μεταξύ των άλλων την τοποθέτηση ως Διευθυντή στην Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου με  έδρα την Κω τον Αστυνομικό  Διευθυντή Ευάγγελο Πιπέρη.

 Ο νέος  Αστυνομικός Διευθυντής Ευάγγελος Πιπέρης είναι από Κόρινθο.