Έξι(6) θέσεις προσωπικού για το Νοσοκομείο Καλύμνου

2786

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη 2Κ/2019 με 1.116 θέσεις τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας .

Ειδικότερα για το Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου αντιστοιχούν οι παρακάτω 6 θέσεις:

-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ,

-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

-ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(2 θέσεις)