Παραθέτουμε αυτούσια Περίληψη Διακήρυξης «Κατασκευής Στρατιωτικών Οικιών 8 Διαμερισμάτων στη ν. Κάλυμνο»: