Στο βαθμό του Ταξιάρχου προήχθησαν οι Συνταγματάρχες Δαλάκης Κωνσταντίνος και  Καζαντζής Νικόλαος νυν και πρώην Διοικητής του 5/42 ΣΕ (Κάλυμνος)

2396

Στις έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 5  Μαρτίου 2019 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο προήχθησαν στο βαθμό του Ταξίαρχου 54 Συνταγματάρχες.

 Μεταξύ των προακτέων σε Ταξιάρχους:

-Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Κωνσταντίνος Δαλάκης νυν διοικητής του 5/42 ΣΕ (Κάλυμνος) και Νικόλαος Καζαντζής Διοικητής του 5/42 ΣΕ την περίοδο 2015-2017.