Τρία έργα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Κάλυμνο.

870

Εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  οι όροι δημοπράτησης για τα παρακάτω έργα στην Κάλυμνο:

  1. Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων  επαρχιακού  οδικού  δικτύου νήσου Καλύμνου , προϋπολογισμού  24.800 ευρώ.
  2. Αντιστήριξη  τμήματος οδού από Γαϊδουρόραχο προς Μυρτιές νήσου Καλύμνου», προϋπολογισμού  383.000 ευρώ.

 Τέλος υπογράφηκε   με τον ανάδοχο,  η σύμβαση για την  υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου  Στέγης Υποστηριζόμενης  Διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Κάλυμνο»,  προϋπολογισμού 112.000 ευρώ.