Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ έτους 2019.

542

Καλούνται όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Eξετάσεις έτους 2019, να προσέρχονται στο Λύκειο αποφοίτησής τους για να δηλώσουν την συμμετοχή τους, προσκομίζοντας την αστυνομική ταυτότητα και το
απολυτήριό τους.
Αποκλειστική ημερομηνία κατάθεσης από Τετάρτη 20 Μαρτίου έως
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.