Απαγόρευση λήψης αποφάσεων στα Δημοτικά Συμβούλια από τις 25 Απριλίου 2019 και μέχρι την 31 Αυγούστου 2019 λόγω των εκλογών και της ανάδειξης νέων Δημοτικών συμβουλίων που αναλαμβάνουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, με βάση την παρ.5 του αρ.65 του ν.3852/2010, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών,το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη απαγόρευση, ισχύει με το σκεπτικό το Δημοτικό Συμβούλιο να μην αποφασίζει για θέματα που θα δεσμεύσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν αναστέλλεται η λήψη Αποφάσεων από το Δήμαρχο, από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Οικονομική Επιτροπή κλπ σύμφωνα με τις αρμοδιότητες εκάστου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός