Από την Οργάνωση Βάσης Καλύμνου της ΚΝΕ για το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ

617

Από την Οργάνωση Βάσης Καλύμνου της ΚΝΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση για το 3ο Μαθητικό Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαϊου 2019
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός