Από 25 Απριλίου 2019 ξεκινούν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί για τις εμφανίσεις υποψηφίων Δημοτικών και περιφερειακών εκλογών- Επιτρέπεται η προβολή τους μέσω έντυπου τύπου και ηλεκτρονικών μέσων.

866

Η  προεκλογική περίοδος, κατά την οποία ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 6 του Ν.3870/2010 για τους υποψηφίους των αυτοδιοικητικών εκλογών (παρουσίαση εκπομπών από υποψηφίους και εμφανίσεις υποψηφίων σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα), αρχίζει τριάντα (30) ημέρες πριν
από την διεξαγωγή του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Συγκεκριμένα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ξεκινά από τις 25 Απριλίου 2019 .

 Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε στις  19 Απριλίου 2019 το παρακάτω διευκρινιστικό σημείωμα στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται : Η έννοια της εμφανίσεως δεν είναι ταυτόσημη με την έννοια της προβολής στον έντυπο τύπο ή τα ηλεκτρονικά μέσα. Ειδικότερα για την προβολή των παραπάνω υποψηφίων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων δεν προκύπτουν περιορισμοί από το νόμο 3870/2010