Αυστηροποιείται το πλαίσιο στη χρήση του Αιγιαλού.

2108
Φώτο αρχείου

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

Αυστηροποίηση του πλαισίου για την αδειοδότηση της χρήσης του αιγιαλού, καθώς και παρεµβάσεις για την προστασία του προβλέπει πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο κατατέθηκε το απόγευµα της Παρασκευής (6/4) στη Βουλή.

Ειδικότερα το νοµοσχέδιο:

-Περιορίζει τις δυνατότητες χρήσης του αιγιαλού που έδινε ο ν. 2971/2001 είτε µε αναφορά, είτε µε αποσιώπηση, από δραστηριότητες ξενοδοχειακές, εµπορικές αλλά και κάθε αυθαίρετη χρήση, γιατί ρητά απαγορεύει την ύπαρξη κατοικιών (µικρών ή… βιλών), καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνες, µπαρ κ. λπ.), ξενοδοχείων, πισινών και λοιπών αντίστοιχων εγκαταστάσεων στον αιγιαλό.

-Αναφέρεται σε όποιες δραστηριότητες, δηµόσιες, κοινωφελείς (βιολογικοί καθαρισµοί, αφαλατώσεις), δηµοτικές, προστασίας και εκτάκτων αναγκών, άρσης επικινδυνότητας, εθνικής άµυνας, ιδιωτικές, είναι εκ της φύσης τους δεδοµένο ότι δεν µπορούν να ασκηθούν χωρίς πρόσβαση στον αιγιαλό, όπως ναυταθλητικές, λιµενικές, αλιευτικές, ναυπηγοεπισκευαστικές, ενεργειακές – ΑΠΕ.

-Ορίζεται από της ισχύος των νέων ρυθµίσεων ότι ο παλιός αιγιαλός ανήκει στη δηµόσια κτήση και όχι στην ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται δραστικά οι χρήσεις του και να επικρατεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του.

-Περιορίζει σηµαντικά τα όρια απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας (οµπρέλες, ξαπλώστρες κ.λπ.), αυξάνει τις δυνατότητες κοινοχρησίας και αυστηροποιεί το συνολικό πλαίσιο.

-∆ίνει δυνατότητες συµµετοχής στις τοπικές κοινωνίες µέσω των αρµοδίων ΟΤΑ.