Από τη Διεύθυνση του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις για το  δανεισμό  βιβλίων  από τη  βιβλιοθήκη

Για τους πολίτες της Νήσου Καλύμνου ο δανεισμός βιβλίων , από την  βιβλιοθήκη «ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΛΗ» του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου ,   γίνεται μόνο μετά από την  εγγραφή ως μέλος  .

Η εγγραφή μελών της  βιβλιοθήκης , γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα άδεια οδήγησης , διαβατήριο ) και ενός λογαριασμού τηλεφώνου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός