Διευκρινήσεις για το δανεισμό βιβλίων από τη βιβλιοθήκη«ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΛΗ» του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου

507

Από τη Διεύθυνση του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου δίνονται οι παρακάτω διευκρινήσεις για το  δανεισμό  βιβλίων  από τη  βιβλιοθήκη

Για τους πολίτες της Νήσου Καλύμνου ο δανεισμός βιβλίων , από την  βιβλιοθήκη «ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΛΗ» του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου ,   γίνεται μόνο μετά από την  εγγραφή ως μέλος  .

Η εγγραφή μελών της  βιβλιοθήκης , γίνεται με την προσκόμιση εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα άδεια οδήγησης , διαβατήριο ) και ενός λογαριασμού τηλεφώνου.