Το Δημοτικό συμβούλιο Καλυμνίων στη συνεδρίαση του στις 9 Απριλίου 2019 αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «Ανέγερση Τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλύμνου- πρώην Καρπάθειο», κατά 164 ημερολογιακές ημέρες – χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου – , στην ανάδοχο εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ήτοι από 26-04- 2019 έως και 8-10-2019.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός