Ανοικτό το Λαογραφικό Μουσείο Καλύμνου το Σάββατο 18/5 ημέρα των Μουσείων.

765

Η 18η Μαΐου είναι η ημέρα των Μουσείων. Στις 18 Μαίου 2019,
ημέρα Σάββατο, το Λύκειον των Ελληνίδων, Παρ/μα Καλύμνου θα ανοίξει το Λαογραφικό Μουσείο για το κοινό το πρωί, από τις 11 π.μ. ως τη 1 μ.μ..