Αποτελέσματα 13ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

3849

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 27

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 56

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 35

ΜΑΥΡΟΣ 29

ΜΠΟΥΚΗΣ 16

ΧΟΥΛΗΣ 5
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός