Αποτελέσματα 13ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

3881

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 27

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 56

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 35

ΜΑΥΡΟΣ 29

ΜΠΟΥΚΗΣ 16

ΧΟΥΛΗΣ 5