Αποτελέσματα 19ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

2227

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 29

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 58

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 42

ΜΑΥΡΟΣ 29

ΜΠΟΥΚΗΣ 26

ΧΟΥΛΗΣ 19
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός