Αποτελέσματα 19ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

2231

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 29

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 58

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 42

ΜΑΥΡΟΣ 29

ΜΠΟΥΚΗΣ 26

ΧΟΥΛΗΣ 19