Αποτελέσματα 26ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

2559

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 31

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 29

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 54

ΜΑΥΡΟΣ 27

ΜΠΟΥΚΗΣ 34

ΧΟΥΛΗΣ 11
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός