Αποτελέσματα 29ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

2541

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 45

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 64

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 57

ΜΑΥΡΟΣ 21

ΜΠΟΥΚΗΣ 24

ΧΟΥΛΗΣ 9 X
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός