Αποτελέσματα 36ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

3622

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 38

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 40

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 46

ΜΑΥΡΟΣ 38

ΜΠΟΥΚΗΣ 24

ΧΟΥΛΗΣ 15 X
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός