Αποτελέσματα 36ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

3637

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 38

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 40

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 46

ΜΑΥΡΟΣ 38

ΜΠΟΥΚΗΣ 24

ΧΟΥΛΗΣ 15 X