Αποτελέσματα 49ου ΕΤ δήμου Καλυμνίων

1447

ΓΑΛΟΥΖΗΣ 48

ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 46

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ 42

ΜΑΥΡΟΣ 37

ΜΠΟΥΚΗΣ 26

ΧΟΥΛΗΣ 19
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός