Από τη Δημοτική Παράταξη «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ» του Δημήτρη Διακομιχάλη, εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου αναφορικά με την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης από τη Δημοτική Αρχή, επισημαίνοντας ότι με προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2013 η Εταιρεία Ανακύκλωσης είχε την υποχρέωση να προμηθεύσει δωρεάν τους απαραίτητους κάδους: