Με επιστολή της η «Ένωση Αλιεών Μέσης και Παράκτιας Αλιείας» προς τον Πρόεδρο του ΔΛΤ Καλύμνου, με αφορμή την λήξη της αλιευτικής περιόδου, εκθέτει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την κατάληψη σε μεγάλο βαθμό του χώρου πρόσδεσης των μηχανοτρατών από παροπλισμένα σκάφη.

 Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός