Σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 στις 21:00 στην κεντρική πλατεία η εκδήλωση του Ι.Μαστροκούκου

621

Σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 στις 21:00 στην κεντρική πλατεία Καλύμνου η ομιλία του υποψήφιου δημάρχου Ιωάννη Μαστροκούκου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός