ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

45353
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙΑΡΙΘΜΟΣ Ε/ΤΨΗΦΟΙΠΟΣΟΣΤΟΑΡΙΘΜ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ50/50223823,54%6
ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ 50/50 211422,23 %6
ΓΑΛΟΥΖΗΣ 50/50 201021,14 %6
ΜΑΥΡΟΣ 50/50 159416,76%5
ΜΠΟΥΚΗΣ 50/50 103110,84%3
ΧΟΥΛΗΣ 50/50 522 5,49%1
ΣΥΝΟΛΟ 50 /50 9.509

Σημείωση Σύνταξης

Να διευκρινίσουμε ότι τα παραπάνω αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το kalymnos-news.gr και ίσως να υπάρξουν κάποιες μικροδιαφορές χωρίς όμως να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα.

 Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός