Ανακοίνωση από την Ο.Μ Καλύμνου ΣΥΡΙΖΑ

1240

Από την Ο.Μ Καλύμνου του ΣΥΡΙΖΑ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός