Διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ

962

Παραθέτουμε ενημερωτικό υλικό για τα Διετή Προγράμματα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) των Α.Ε.Ι. που απευθύνονται στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός