Ενημέρωση για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER /CLLD από την ΑΝΔΩ στην Κάλυμνο στις 26 Ιουνίου 2019.

266

Ενημέρωση για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER /CLLD στα Δωδεκάνησα  θα πραγματοποιηθεί  από την ΑΝΔΩ στην Κάλυμνο στις 26 Ιουνίου 2019.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα ενημερώσεων