ΚΑ ́ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου από 27-30 Ιουνίου 2019.

1398

Το ΚΑ ́ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου,διοργανώνεται από τη ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ φέτος στην Κάλυμνο, από 27 μέχρι και 30 Ιουνίου 2019.
Η έναρξη του Συμποσίου θα γίνει την Πέμπτη, 27 Ιουνίου, στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου και ώρα 6:30 μ.μ.
Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου, η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου και θα τελειώσει στις 1:15 μ.μ.
Η απογευματινή θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου και θα ολοκληρωθεί στις 10:00 μ.μ.
Το Σάββατο, 29 Ιουνίου, η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 1:30 μ.μ.
Η απογευματινή θα αρχίσει στις 6:30 μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του
Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 10:00 μ.μ.
Την Κυριακή, 30 Ιουνίου η πρωινή συνεδρίαση θα αρχίσει στις 9:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα και θα ολοκληρωθεί στις 1:45 μ.μ.
Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 8:00 μ.μ., στο ισόγειο του Πνευματικού μας Κέντρου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιλτιάδη Λογοθέτη, επίτιμου Προέδρου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, με τίτλο: «Οι Κοινοτικοί Θεσμοί στα Δωδεκάνησα κατά τα χρόνια της δουλείας (1522-1945) .

Την παρουσίαση θα κάνει ο φιλόλογος, τ. Γυμνασιάρχης κ. Γεώργιος Θανάτσης.

Για τη μεταφορά των εισηγητών και ακροατών στο Συνεδριακό Κέντρο
του Αγίου Σάββα θα υπάρχει λεωφορείο της δημοτικής συγκοινωνίας.

Το Σάββατο 29 Ιουνίου, θα έχει αναχώρηση στις 9:00 π.μ. από Πόθια
(έξω απο το Δημαρχιακό Μέγαρο) και επιστροφή στις 1:45 μ.μ. Το απόγευμα αναχώρηση στις 6:00 μ.μ. από Πόθια και επιστροφή στις 10:15 μ.μ.
Την Κυριακή, 30 Ιουνίου, το λεωφορείο θα έχει αναχώρηση και πάλι στις 9:00 π.μ. από Πόθια και επιστροφή στις 2:00 μ.μ.
Επειδή δεν έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε συχνά τέτοιες
εκδηλώσεις στο νησί μας, (το προηγούμενο Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδ/σου στην Κάλυμνο έγινε πριν 36 χρόνια -τέλη Αυγούστου 1983-), ας δώσουμε το παρόν στις ενδιαφέρουσες εργασίες του.
Θα παρουσιαστούν 78 δεκαπεντάλεπτες εισηγήσεις με θέματα που
αφορούν στη Δωδ/σο, τα περισσότερα απο τα οποία στην Κάλυμνο και
είναι θέματα ιστορικά, αρχαιολογικά, κοινωνικά, λογοτεχνικά, οικονομικά, καλλιτεχνικά κλπ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συμποσίου -κατά ημέρα- μπορείτε να το
δείτε παρακάτω καθώς και στην ιστοσελίδα του Αναγνωστηρίου μας : www.mousai.gr αλλά και στις αφίσες μας στο
Αναγνωστήριο και στο Συνεδριακό Κέντρο του Αγίου Σάββα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Αίθουσα εκδηλώσεων Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»)
Πρόεδρος: Χρυσούλα Ζουμπά, Γ. Γραμματέας Σ.Γ.Τ.∆.
18.30 – 19.00 Υποδοχή Συνέδρων
19.00 – 20.00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
20.00 – 20.15 Κατερίνα Μανούσου – Ντέλλα, αρχιτέκτων Υπουργείου Πολιτισμού

 • Επισκόπηση της ερήμωσης και αναβίωσης οικισμών στην
  Κάλυμνο από τη σκοπιά της ιστορικής γεωγραφίας.

20.15 – 20.30 Ιουλία Παπαευτυχίου, συντ. αρχιτέκτων μηχανικός – εκ-
παιδευτικός

 • Ξερολιθικά κτίσματα στο νησί της Καλύμνου. Η αξία και η
  απαξίωσή τους.

20.30 -20.45 Σακελλάριος Καρπάθιος, π. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

 • Πληθυσμιακές μεταβολές των ∆ωδεκανήσων από της συ-
  στάσεως του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα, με επικέ-
  ντρωση σε εκείνες που αφορούν την νήσο Κάλυμνο.

20.45 – 21.00 Γιώργος Ντέλλας, ∆ρ. αρχιτέκτων, προϊστάμενος Τμήμα-
τος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολι-
τιστικών Αγαθών της ΥΝΜΤΕ ∆ωδεκανήσου.

 • Το Λακκί και τα Λέπιδα της Λέρου

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Αίθουσα εκδηλώσεων Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»)

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γιαμαίος,
Πρόεδρος Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»

09.30 – 09.45 Αναστάσιος Κουντούρης, Φιλόλογος, δρ Ιστορίας της Ιστορίας Τέχνης 2. Θέμις Κουντούρη, συνταξιούχος υ-
πάλληλος ΙΚΑ, δημοσιογράφος

 • «Ιστορικά Αποτυπώματα»: H περιπέτεια μιας οικογένειας
  Καλυμνίων (αρχές – μέσα 20ου αιώνα)

09.45 – 10.00 Κωνσταντίνος Ασλανίδης, συντ. εκπαιδευτικός – τ. Προ ϊστάμενος ΓΑΚ / Τοπικού Αρχείου Λέρου

 • Η Εκπαίδευση στη Λέρο κατά τον 18ο
  και 19ο αι.

Η Σχολή του Μοναχού ∆αμασκηνού στην Παναγιά του Κά-
στρου και η Βιβλιοθήκη της

10.00 – 10.15 Στέφανος Κατές, Επίσκοπος Στρατονικείας, βοηθός επί-
σκοπος μητροπολίτου Λέρου.

 • Η εκπαίδευση στη Λέρο κατά την Ιταλοκρατία
  10.15 – 10.30 Ειρήνη Γαλανού – Μπουφίδη, συνταξιούχος ΜΜΕ
 • Ο φιλόλογος Αντώνης Kαραντώνης. Οι δικές του πατρίδες:
  Μάνη, Κάλυμνος, Σπάρτη Πισιδίας, Σύλλη Λυκαονίας.

10.30 – 10.45 Κώστας Ιωάννου, εκπαιδευτικός

 • Xρήσιμα συμπεράσματα από ένα πίνακα με στατιστικά στοι-
  χεία Εκπαίδευσης Νότιων Σποράδων. Η περίπτωση της Κω.

10.45 – 11.00 Μαρία Ζαΐρη, φιλόλογος.

 • Μιχαήλ Π. Ζαΐρης – Η προσφορά ενός ανθρώπου (Ο για-
  τρός, ο δήμαρχος, ο άνθρωπος).

11.00 – 11.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Ιωάννης Πατέλλης, συγγραφέας
11.15 – 11.30 Έφη Αναγνωστίδου, αρχιτέκτων μηχανικός

 • Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός κατά την
  περίοδο της Ιταλοκρατίας στα ∆ωδεκάνησα (1912-
  1943) : Το παράδειγμα της Κω

11.30 – 11.45 Παναγιώτης Γιαμαίος, εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Αναγνω-
στηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»

 • Αλέξανδρος (Αλέκος) Ανδρέης: Ο Κερκυραίος αρχιτέ-
  κτων – δημομηχανικός, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα
 • του στην Κάλυμνο, τέλη του 19ου και αρχές του 20ου
 • αι..
 • 11.45 – 12.00 Στυλιανός Χριστοφυλάκης, Αρχιτέκτων – εικαστικός
 • Τα κτήρια του θαλάσσιου μετώπου στο Μαντράκι της
  Ρόδου την περίοδο της Ιταλοκρατίας (1912-1945).

12.00 – 12.15 Αρχοντούλα Σκανδαλίδη, Φιλόλογος

 • Γλωσσικά ιδιώματα της ∆ωδεκανήσου και νέοι: Η
  επαφή με την πλούσια παράδοση της Ελληνικής μέσω
  σύγχρονων διδακτικών μεθόδων.

12.15 – 12.30 Χαρά Χρυσανθάκη, Ζωγράφος, εκπαιδευτικός Καλλιτε-
χνικών Μαθημάτων.

 • Αξιοποίηση και πορεία στα ∆ωδεκάνησα του εκπαι-
  δευτικού περιβαλλοντικού επιτραπέζιου παιχνιδιού για
 • την ξερολιθιά «Ταξίδι στην Τέχνη της Ζωής»

12.30 – 12.45 Σοφία Ηρακλείδου, ιστορικός

 • Η αγροτική οικονομία της Χάλκης ∆ωδεκανήσου στα
 • τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα. Νέα στοιχεία από τη με-
 • λέτη των “Εγκλαβών” του κώδικα της Χάλκης

12.45 -13.00 Νίκος Σφακιανός, προγραμματιστής υπολογιστών

 • Νισύριοι μετανάστες στην Αμερική και η συλλογική
  τους δραστηριότητα.

13.00 – 13.15 Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτων – αναστηλωτής

 • Βαθύ Αστυπάλαιας – Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις με
  σύγχρονους όρους.

13.15 – 13.30 Θεμιστολής Μπιλής, αρχιτέκτων – συντηρητής

 • Βαθύ Αστυπάλαιας – Αρχιτεκτονικές παρατηρήσεις

13.30 -13.45 Σπύρος Τριάντος, μεταπτυχιακός φοιτητής

 • Μια πρώτη ανάγνωση των αρχιτεκτονικών κατασκευών
  της 3ης χιλιετίας στο Βαθύ Αστυπάλαιας.

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Αίθουσα εκδηλώσεων Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι»)

Πρόεδρος: Μαρία Ζαΐρη, φιλόλογος
18.30 – 18.45 Ιωάννης Χειλάς, συνταξιούχος δάσκαλος

 • Οι σφουγγαράδες του Ομήρου. Ερμηνευτική απόδοση στί-
  χων του Ομήρου για το σφουγγάρι και τους σφουγγαράδες.

18.45 – 19.00 Αναστασία Ζέζου, ∆ρ Παιδικής Λογοτεχνίας – Νηπιαγω-
γός

Συνεισηγητής: Φιλήμων Μιχαλάκης, γυμναστής

 • Ο παραδοσιακός γάμος στην Κρεμαστή της Ρόδου: μια
  αποτύπωση των εθίμων της Κυριακής του γάμου.

19.00 – 19.15 Μαρία Ανδρουλάκη, ερευνήτρια μουσικολόγος, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθη-
νών.

 • Μουσική και ομαδική δράση στην παραδοσιακή κοινωνία
  της Ρόδου. Το παράδειγμα της Σορωνής

19.15 – 19.30 Βασίλης Χατζηβασιλείου, Ιστορικός συγγραφέας – δικη-
γόρος

 • Μια διαθήκη στην Κω του 19ου αιώνα, που αποκαλύπτει
  πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του νησιού.

19.30 – 19.45 Αικατερίνη Καπαδάκη – Σπύρου, εκπαιδευτικός – συγ-
γραφέας

 • Το Πετροκάραβο της Πάτμου. Μύθοι και παραδόσεις.
  19.45 – 20.00 Κυριάκος Χαμαλίδης, θεολόγος – χοροδιδάσκαλος
 • Ο χορός «μηχανικός Καλύμνου» ως θεραπευτικόν μέσον
 • στην διεργασία πένθους λόγω απώλειας (προσφιλούς προ-
 • σώπου, υγείας, εργασίας κ. ά.)

20.00 – 20.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Κυριάκος Χατζηδάκης,πρ. Λυκειάρχης, υπεύθυνος «Αρχειακής Συλλογής ∆ήμου Καλυμνίων».

20.15 – 20.30 Βασιλική Χρυσανθοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Άυλη πολιτιστική κληρονομιά και η σχέση με την πατρίδα
  στους Καλύμνιους του Τάρπον Σπρινγκς των Η.Π.Α.

20.30 – 20.45 Τίτσα Πιπίνου, συγγραφέας

 • To καρπάθικο σπίτι. Ιδιαιτερότητες στην εσωτερική διακό-
  σμηση.

20.45 – 21.00 Ευμορφία ∆ιακογεωργίου, εκπαιδευτικός

 • Υφαίνοντας τον κύκλο της ζωής με το «(β)αμματένοτ σε-
  ντόνι» στην Όλυμπο της Καρπάθου από τα τέλη του 19ου
 • αιώνα μέχρι σήμερα.

21.00 – 21.15 Παρασκευή Κανελλάτου, εθνομουσικολόγος, Καλλιτεχνι-
κή διευθύντρια στο Ερευνητικό Κέντρο Ελληνικού Τρα-
γουδήματος.

 • Εθιμικά ∆ρώμενα και Σκηνοθετημένες Αναπαραστάσεις
  τους στον Αστικό Χώρο: Ο Επιτάφιος Θρήνος της Μεγάλης
 • Παρασκευής στην Όλυμπο Καρπάθου ως Πολιτιστικό Θέα-
 • μα.

21.15 – 21.30 Νικόλαος Τιάκας, Κλασικός φιλόλογος – Λαογράφος

 • Το λαϊκό θέατρο στη Ρόδο: Η περίπτωση του Συλλόγου
  Γυναικών Ιαλυσού

21.30 – 21.45 Μαριγούλα Κρητσιώτου, ερευνήτρια λαογράφος

 • Χορός και πολιτισμική ταυτότητα στα ∆ωδεκάνησα.

21.45 – 22.00 Ηλίας Βασιλαράς, λαογράφος

 • Καλύμνιοι Εκπαιδευτικοί στην Κάρπαθο, 1860-1960
  22.00 – 22.15 Αικατερίνη Μαρινάκη, δημοσιογράφος – λαογράφος
 • Η κουζίνα της Καλύμνου: Ένα χρυσό νόμισμα με τρεις ό-
  ψεις.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Συνεδριακό Κέντρο Ι. Μονής Αγίου Σάββα)
Πρόεδρος: Γιώργος Χατζηθεοδωρου
εκπαιδευτικός – μουσικολόγος – πρωτοψάλτης
09.30 – 09.45 Μιχαήλ Κουτελάς, αρχαιολόγος

 • Το μαρτύριο – βαπτιστήριο της Παλαιοπαναγιάς στον Βαθυ
  Καλύμνου.

09.45 – 10.00 Γιώργος Βάλβης, αρχαιολόγος, Εφορεία Παλαιοανθρωπο-
λογίας – Σπηλαιολογίας ΥΠΠΟΑ

 • Σπήλαια στα ∆ωδεκάνησα: Από την αρχαιότητα έως σήμε-
  ρα

10.00 – 10.15 Ιωάννης Μπαρδάνης, υπ. διδάκτωρ αρχαιολογίας

 • Προϊστορικές Αρχαιολογικές Θέσεις στην Καμιρίδα Χώρα

10.15 – 10.30 Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχαιολόγος

 • Πρώιμο ταφικό συγκρότημα από την αρχαία ροδιακή νε-
  κρόπολη

10.30 – 10.45 Ευαγγελία ∆ημητρίου, αρχαιολόγος

 • Επιτύμβιες στήλες της κλασικής περιόδου από τα δωρικά
  νησιά του ΝΑ Αιγαίου. Συμβολή στη μελέτη των κοινωνικών
  προτύπων.

10.45 – 11.00 Φωτεινή Ζερβάκη, αρχαιολόγος

Το νεκροταφείο της Αγίας Αγάθης στο Χαράκι της Ρόδου:
Οι ελληνιστικοί τάφοι.
11.00 – 11.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Αναστάσιος Κουντούρης, φιλόλογος

11.15 – 11.30 Καλλιόπη Μπαϊράμη, αρχαιολόγος

 • Ρόδος : Ο απόηχος των ελληνιστικών εργαστηρίων στην γλυ-
  πτική παραγωγή του νησιού τη ρωμαϊκή περίοδο. Οι σχέσεις με
 • τα γειτονικά κέντρα.

11.30 – 11.45 Παρασκευή Νικολαΐδου, συντηρήτρια έργων τέχνης

 • Ο τάφος των Πτολεμαίων: Τεκμηρίωση και πρώτα σωστι-
  κά μέτρα

11.45 – 12.00 Χαρούλα Φανταουτσάκη, αρχαιολόγος

 • Αρχαιολογικό οδοιπορικό στην Αστυπάλαια

12.00 – 12.15 Φώτης Σιδηρόπουλος, συντηρητής αρχαιοτήτων και έρ-
γων τέχνης

 • Cassoni και Cassapanche. Μεσαιωνικά και νεώτερα α-
  ποθηκευτικά έπιπλα από τη συλλογή της Εφορείας ∆ωδεκα-
  νήσου.

12.15 – 12.30 Αγγελική Κατσιώτη, αρχαιολόγος – τμηματάρχης Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου

 • Ο βραχίονας του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Ρόδο
  και η διπλωματία των λειψάνων από τους Ιππότες του Αγίου
  Ιωάννου.

12.30 – 12.45 Ελένη Παπαβασιλείου, αρχαιολόγος

Ανάγλυφη παράσταση δέησης σε γλυπτό από τον Αγ. Γεώργιο
(Χουρμαλί) στην Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

12.45 – 13.00 Εριφύλη Κανίνια, αρχαιολόγος

Το ιταλικό αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανή-
σου.

13.00 – 13.15 Λήδα Παπαστεφανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων.

 • Τα ασβεστοκάμινα της Αστυπάλαιας: ιστορία και βιομηχα-
  νική αρχαιολογία

13.15 – 13.30 Ιωάννα Ευσταθίου, αρχαιολόγος

 • Πρόσφατες έρευνες σε σπήλαια της Αστυπάλαιας

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Συνεδριακό Κέντρο Ι. Μονής Αγίου Σάββα)
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μηνέττος συνταξιούχος εκπαιδευτικός, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

18.30 – 18.45 Χρυσούλα Ζουμπά, περιβαλλοντολόγος

 • Κάλυμνος: Η ∆ωδεκανήσια της κορυφής και του βυθού

18.45 – 19.00 Ιωάννης Βολανάκης, ∆ρ. αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιο-
τήτων Ε.Τ.

 • Τα μοναστήρια του όρους Λάτμου της Μικράς Ασίας και η
 • Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου – Αρ-
 • χαιολογική και Ιστορική Επισκόπηση.

19.00 – 19.15 Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος

Ιστορική τεκμηρίωση των συνοικιών της μεσαιωνικής πόλης
της Ρόδου κατά την περίοδο της ιταλοκρατίας


19.15 – 19.30 Αριστείδης Μιαούλης, δημοσιογράφος

 • Η Παναγία η Αργυροκλειδού. Από την Πάτμο στη Μικρά
  Ασία

19.30 – 19.45 Ιωάννα Μπίθα, Βυζαντινολόγος, ∆ιευθύνουσα Κέντρου
Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της
Ακαδημίας Αθηνών

 • Αναζητώντας το αποτύπωμα μιας συντροφιάς ζωγράφων
 • στα ∆ωδεκάνησα στις αρχές του 17ου αιώνα: Στυλιανός Γε-
 • νίτης και Αντώνιος Μπόνης.

19.45 – 20.00 Χαριστούλα Γιακουμάκη, αρχαιολόγος

Ο Αρχιστράτηγος Μιχαήλ φρουρός και λυτρωτής των ψυχών
σε δύο κολοσσικές εικόνες από τον Αρχάγγελο Ρόδου

Πρόεδρος: Ιωάννης Χειλάς δάσκαλος

20.15 – 20.30 Μαρία Παπανικολάου, Ιστορικός – αρχειονόμος, Αμερι-
κανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου.

 • ∆ημιουργώντας ένα Εθνικό ∆ωδεκανησιακό Αρχείο. Η
  ιστορία της ίδρυσης και οργάνωσης του Ιστορικού Αρχείου
  ∆ωδεκανήσου (ΙΑ∆), 1947-1967.

20.30 – 20.45 Κυριάκος Χατζηδάκης, πρ. λυκειάρχης, Υπεύθυνος «Αρ-
χειακής Συλλογής ∆ήμου Καλυμνίων».

Από την έρευνα, καταγραφή και ψηφιοποίηση του Αρχείου
της ∆ημογεροντίας – ∆ημαρχίας Καλύμνου (1863 – 1950).

20.45 – 21.00 Μανώλης Κασσώτης, Μαθηματικός, Συγγραφέας
Η «Μάνα» της Σύμης. Κατάλογος Ενοριτών του 1712.

21.00 – 21.15 ∆ημήτριος Λιάκος, αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

 • Νέες παρατηρήσεις γύρω από τη διαμόρφωση και εξέλιξη
  της ξυλογλυπτικής στα ∆ωδεκάνησα (14ος – 17ος αι.)

21.15 – 21.30 Ιωάννης Πατέλλης, συγγραφέας

 • Μιχαήλ Ι. Κουφός. Ένας Καλύμνιος ζωγράφος στην Κύ-
  προ.

21.30 – 21.45 Μάνος Αναστασιάδης, Εκπαιδευτικός, δάσκαλος τέχνης,ζωγράφος και εικαστικός δημιουργός – δρ. Παν/ μίου Αι-
γαίου

 • Σελίδες ημερολογίου, Β ́ μέρος
  21.45 – 22.00 Νίκος Μανούσης, νευρολόγος – ψυχίατρος
 • Σκεύος Ζερβός: Απόδοση τιμής στο μεγάλο τέκνο της Κα-
  λύμνου και της ∆ωδεκανήσου

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

(Συνεδριακό Κέντρο Ι. Μονής Αγίου Σάββα)
Πρόεδρος: Αριστείδης Μιαούλης. δημοσιογράφος

09.30 – 09.45 Gordana Blagojević, ∆ρ. Εθνολογίας και Ανθρωπολογίας και ∆ρ Μουσικολογίας, Ερευνήτρια στο Εθνογραφικό Ιν-
στιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών(Βελιγράδι, Σερβία).

 • 24 χρόνια, μνήμες και καρποί μιας ανθρωπιστικής φιλοξε-
  νίας

09.45 – 10.00 Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, Άρχων Μαΐστωρ Μ.Χ.Ε., Κα-
θηγητής μουσικής – Πρωτοψάλτης – Συγγραφέας

 • ∆ιορισμοί και αμοιβές ιεροψαλτών μουσικοδιδασκάλων και
  κανοναρχών (περίοδος: τέλη ιθ ́- αρχές κ ́ αι.)

10.00 – 10.15 Κωνσταντίνος Μηνέττος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός,
επίτιμος σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 • Μιχαήλ Ι. Γαλανός : Ο Καλύμνιος γλαφυρός ρήτορας της
  Εκκλησίας και πατέρας της εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας.

10.15 – 10.30 Ανδρέας Βλαχόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

 • Βαθύ Αστυπάλαιας. Ένα διαχρονικό παλίμψηστο του νη-
  σιωτικού Αιγαίου

10.30 – 10.45 Παναγιώτης Νούτσος, Ομότιμος καθηγητής Κοινωνικής
και Πολιτικής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • «Εναλλακτικός τουρισμός» στην Κάλυμνο. «Πηγές» ερε-
  θισμάτων για την «επανεκκίνησή» του.

10.45 – 11.00 Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος – κοινωνιολόγος– συγγραφέας

 • Ανάπτυξη Καλύμνου
  11.00 – 11.15 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νίκος Κωνσταντινίδης
Οικονομολόγος – κοινωνιολόγος – συγγραφέας

11.15 – 11.30 Κωνσταντίνος Φαρμακαλής, φοιτητής κλασικής φιλολογίας

 • Τρεις Ρόδιοι στην καταστροφή της Σμύρνης. Ανέκδοτες
  μαρτυρίες.

11.30 – 11.45 Κώστας Σκανδαλίδης, συγγραφέας

 • Η αντίσταση της Καλύμνου στα τελευταία χρόνια της οθω-
  μανοκρατίας. Ένα περιστατικό του 1905 από τα αρχεία του
 • Υπουργείου των Εξωτερικών.

11.45 – 12.00 Μιλτιάδης Λογοθέτης, ∆ρ οικονομολόγος

 • ∆ιδασκαλικοί Σύλλογοι στην Ρόδο και Κάλυμνο κατά την
  περίοδο της Ιταλοκρατίας.

12.00 – 12.15 Ιωάννης Πουγούνιας, φιλόλογος – συγγραφέας

 • «Συμμετοχή» της Καλύμνου στον Μακεδονικό Αγώνα μέ-
  σω δύο τέκνων της.

12.15 – 12.30 Κωνσταντίνος Κογιόπουλος, ψυχίατρος– συγγραφέας

 • Η δολοφονία του Μανώλη Καζώνη και τα γεγονότα του
  «πετροπόλεμου», όπως τα είδαν οι Ιταλοί
  12.30 – 12.45 Νικόλαος Ιτσινές, καθηγητής Πανεπιστημίου
 • Η μετάφραση της «Ιστορίας της Νήσου Κω» στα Αγ-
  γλικά: ∆υσκολίες και Περιπέτειες

12.45 – 13.00 Σουζάνα Ιωακειμίδου, Απόφοιτη Σχολής ∆ιατροφής και ∆ιαιτολογίας.

 • Θεωρίες και πεποιθήσεις συσχέτισης της κατανάλωσης φα-
  γητού και της ψυχικής υγείας, στην αρχαία Ελλάδα έως και
 • σήμερα.

13.00 – 13.15 Θεοδόσης ∆ιακογιάννης, συγγραφέας – ποιητής
Στο Ασκληπιείο της Κω ασκείτο θεοκρατική ιατρική;


13.15 – 13.30 Ελένη Σκούρτου, καθηγήτρια Πανεπ/μίου Αιγαίου

 • Η κοινωνική συγκρότηση μιας νησιωτικής κοινωνίας στα
 • ∆ωδεκάνησα τον 19ο αι. σύμφωνα με την αρχειακή μελέ-
 • τη «Τσιρπανλής, Ζαχαρίας (2018): Γαμήλιες Συμπεριφορές
 • στο Αιγαίο -Το Παράδειγμα της Νισύρου (19ος αι.), Αθήνα:
 • Εταιρεία Νισυριακών Μελετών».

 • 13.30 – 13.45 Μανόλης Μακρής, συγγραφέας
 • Ποιητές στα αλύτρωτα ∆ωδεκάνησα.Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός