Πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο 1ο ΓΕΛ Καλύμνου.

615

Το ΣΕΝ/JA Greece επέλεξε το 1o ΓΕΛ Καλύμνου για να συμμετάσχει στην πιλοτική εφαρμογή του νέου Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές  Α’ & Β’ Λυκείου, οι οποίοι θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα Τεστ Αξιολόγησης Δεξιοτήτων και θα λάβουν δωρεάν την ανάλυση του επαγγελματικού τους προφίλ. Το Τεστ αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Τα αποτελέσματα του τεστ βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των
επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντάς του
συγκεκριμένες σχολές (οι οποίες ταιριάζουν με το προφίλ του και υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο).
Αντιπροσωπεία του ΣΕΝ/JA Greece θα βρίσκεται στο 1ο ΓΕΛ με
επικεφαλής τον κ. Αργύρη Τζικόπουλο Γενικού Διευθυντή του ΣΕΝ/JA Greece και Αντιπροέδρου των CEOs του JA Ευρώπης στις 21/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 πμ έως 12:30 μμ για την εφαρμογή του νέου Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός