Από την Ακαδημία  Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικής  συρταριέρας .χρηματοκιβωτίου και καταστροφέα εγγράφων.

 Παραθέτουμε αυτούσια την πρόσκληση.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός