Το βράδυ της 4/6/ 2019 ο Πρωθυπουργός Αλ.Τσίπρας έδωσε Συνέντευξη στην ΕΡΤ1 στην εκπομπή του Σ.Κοτρώτσου “η επόμενη μέρα”.

Το λογικά αναμενόμενο ήταν να διατηρηθεί ο ίδιος πολιτικός στόχος για τις Εθνικές Εκλογές 7/7/2019 με αυτόν που έθεταν τα όποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στις όποιες καθημερινές Συνεντεύξεις τους:Η δυνατότητα ανατροπής του δυσμενούς αποτελέσματος (για τον ΣΥΡΙΖΑ) των Ευρωεκλογών στις Εθνικές Εκλογές.Σ’ αυτόν τον στόχο ο Αλ.Τσίπρας στην Συνέντευξη του προχώρησε με άλλη τακτική.Η αλλαγή τακτικής του Αλ.Τσίπρα συνίσταται στην παρουσίαση της μισής Αλήθειας.Η μέχρι τώρα τακτική των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αναγωγή των δευτερευουσών αιτιών σε πρωταρχικές (και η συγκέντρωση της προσοχής στις δευτερεύουσες).Με το σημερινό μας άρθρο θα μιλήσουμε πρώτα για την δυνατότητα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος (δηλ.τον δεδομένο στόχο του ΣΥΡΙΖΑ) και κατόπιν για την τακτική της μισής Αλήθειας (που ανέπτυξε ο Αλ.Τσίπρας στην Συνέντευξη του)


1) Είναι δυνατή η ανατροπή του Εκλογικού αποτελέσματος; 

Για να προβλέψει κανείς ένα αποτέλεσμα με σιγουριά και ακρίβεια,πρέπει να ξέρει όλες τις αιτίες και όλες στην διαβάθμιση τους (=ποιές είναι πρωταρχικές, κύριες,βασικές, δευτερεύουσες,συμπληρωματικές,ή και υποθετικές,που μπορεί να μην υπάρχουν τώρα και να εμφανιστούν ξαφνικά στην πορεία των γεγονότων.) Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατον.Άρα μιλάμε πάντα για τις ορατές αιτίες και το λογικά αναμενόμενο αποτέλεσμα.

α) Για να γίνει ανατροπή αποτελέσματος,πρέπει από τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει πολύ εντυπωσιακές κινήσεις, που να δίνουν άλλη εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι εντυπωσιακές κινήσεις πρέπει ν αφορούν τις βασικές αιτίες,που οδήγησαν στην ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρουμε τα Μνημόνια και Μέτρα,το Χρέος και την Συμφωνία των Πρεσπών (και τα όποια άλλα θέματα συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μ αυτά).Με βάση τα δεδομένα,που διαθέτουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του ,δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση για ριζική στροφή σ αυτά τα θέματα.

β) Ας υποθέσουμε,ότι δεν ξέρουμε καλά την πολιτική βούληση των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλ.Τσίπρα και επομένως μπορεί να εμφανισθεί διακήρυξη με σοβαρή αλλαγή στα πιο πάνω θέματα. Αν υπάρξει παρόμοια εντυπωσιακή κίνηση ,στη βάση ποιάς λογικής  μπορεί γίνει πιστευτή από μια Παράταξη που υποσχέθηκε και διαψεύστηκε,που υποσχέθηκε και  αθέτησε,που υποσχέθηκε και  απαρνήθηκε, η απαξίωσε,ή που υποσχέθηκε και συμβιβάστηκε και τελικά έκανε ακριβώς το αντίθετο;Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη στιγμή μηδενική πειστικότητα.

γ) Ακριβώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή διαθέτει μηδενική πειστικότητα,απαιτείται από αυτή τη Βουλή να πάρει τις σοβαρές αποφάσεις,που θα δείξουν άλλο πρόσωπο για τον ΣΥΡΙΖΑ (τέτοιο πρόσωπο,που να θυμίζει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ,όπως αυτός ήταν πριν αναλάβει την Κυβέρνηση—εμάς ούτε αυτό το παλιό πρόσωπο μας ικανοποιεί,αλλά δεν μπορούμενα κατηγορούμε τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ,γιαυτό που ποτέ δεν ήταν και γι αυτά,που ποτέ δεν υποστήριξε).Πλην όμως ο χρόνος που μένει για την Βουλή δεν είναι αρκετός για να παρθούν παρόμοιες αποφάσεις (εάν βεβαίως υπήρχαν).Ο βασικός λόγος που οι Εκλογές επισπεύθηκαν,δεν ήταν η υποθετική ευθιξία του ΣΥΡΙΖΑ για το κακό αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών,αλλά η αποφυγή της υλοποίησης (ή πιο σωστά η αποφυγή της αποκάλυψης της αδυναμίας υλοποίησης) παρόμοιων αναγκαίων σοβαρών αποφάσεων με τηνδικαιολογία της έλλειψης χρόνου για την υλοποίηση τους.

 2) Το παράδειγμα των Γερμανικών αποζημιώσεων

Επειδή τα βασικά θέματα στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δείξει πρόσωπο (Μνημόνια,Μέτρα,Χρέος,Πρέσπες),τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές,έναντι παραδείγματος αναφέρουμε κάτι που μας προέκυψε σήμερα (5/6/2019)και σχετίζεται με ένα από τα πιο πάνω θέματα (το Χρέος). Αυτό είναι το θέμα είναι το ζήτημα των Γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων.Λέγεται από ξένο Πρακτορείο (εμείς δεν έχουμε τον χρόνο να το επιβεβαιώσουμε από ελληνικές πηγές—το δεχόμαστε υποθετικά,γιατί έτσι έτσι κι αλλιώς είναι σοβαρό θέμα,που μπορεί ν αλλάξει ως ένα βαθμό την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ),ότι η Ελληνική Κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα στην Γερμανική Κυβέρνηση για 320 δις Ευρώ.Ικανοποιείται επομένως στο παράδειγμα αυτό ο όρος (α) της πολιτικής βούλησης.Από κει και πέρα σε σχέση με τον όρο (β) της πειστικότητας:Ο Αλ.Τσίπρας το θέμα των Γερμανικών αποζημιώσεων το έχει αποκόψει απότο Ελληνικό Χρέος και την Ελληνική Πολιτική για την ΕΕ. Εμείς το δικό μας χρέος θα το πληρώσουμε στις Γερμανικές Τράπεζες,ανεξάρτητα από την απόφαση της Γερμανικής Κυβέρνησης να πληρώσει (ή όχι) το δικό της χρέος προς την Ελλάδα για τις πολεμικές αποζημιώσεις.Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στην ΕΕ είτε η Γερμανική Κυβέρνηση πληρώσει προς εμάς το χρέος της είτε όχι!Αυτό σημαίνει ότι ο Αλ.Τσίπρας παραιτείται προκαταβολικά από κάθε μορφής οικονομικής ή πολιτικής πίεσης προς την Γερμανία.Κατόπιν τούτου ποιός Γερμανός βουλευτής τρελάθηκε να υποστηρίξει την απόδοση στην Ελλάδα 320 δις Ευρώ;!Ως προς τον παράγοντα (γ) του χρόνου:Ας υποθέσουμε,ότι η Γερμανική Βουλή δέχεται να το συζητήσει ως θέμα.Πόσο χρόνο  θα πάρει, για να παρθεί μια σχετική απόφαση και να κριθεί έτσι το νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ; Προφανώς υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις μια τέτοια απόφαση θα θέλει κάποιους μήνες να μπεί ως θέμα,να συζητηθεί,να βγεί απόφαση και να εκταμιευτούν χρήματα προς την Ελλάδα.Αυτό σημαίνει, ότι μια παρόμοια απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συγκινήσει τον Ελληνικό λαό για ν’ αλλάξει την ψήφο του.Επομένως από την γενική τοποθέτηση των όρων και προϋποθέσεων για αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ,που θα μπορούσαν ν αλλάξουν την ψήφο του ελληνικού λαού λαού,όσο και από το παράδειγμα των Γερμανικών αποζημιώσεων,βγαίνει το συμπέρασμα,ότι δεν μπαίνει θέμα ανατροπής του αποτελέσματος.


3) Η τακτική της μισής Αλήθειας

 H μέχρι τούδε τακτική της ανάδειξης των δευτερευουσών αιτιών σε πρωτεύουσες εγκαταλείπεται επισήμως και ρητώς από τον ίδιο τον Αλ.Τσίπρα. Προφανώς η τακτική να αποδίδεται η ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές σε αδυναμίες επικοινωνίας με το λαό ή σε αδυναμία του λαού να κατανοήσει την σημασία των μέτρων που πήρε η Κυβέρνηση ,δεν απέδωσε.Πώς κρίνεται αυτό;Προφανώς από τις αντιδράσεις και αντιρρήσεις των δημοσιογράφων ή των αντίπαλων πολιτικών εκπρόσωπων στις ομαδικές συνεντεύξεις.Ο Αλ.Τσίπρας στρέφει την πολιτική του προπαγάνδα προς τις πρωτεύουσες αιτίες,τις οποίες αφήνει μισές ή ερμηνευμένες υποκειμενικά και στρεβλωτικά. Ποιά η σκοπιμότητα της τακτικής της μισής Αλήθειας;Δείχνοντας μια ορισμένη αντικειμενικότητα ο Αλ.Τσίπρας κερδίζει την εκτίμηση του όποιου ακροατηρίου και στηριζόμενος κατόπιν σ αυτήν την υποκλαπείσα εκτίμηση,να περάσει την υπόλοιπη γνώμη του ,που δεν είναι αληθινή και διασώζει το κύρος του ΣΥΡΙΖΑ στους οπαδούς του,ώστε να δώσουν με αυταπάρνηση την εκλογική μάχη που έρχεται.


4) Τρία παραδείγματα μισής Αλήθειας της Συνέντευξης

Παράδειγμα πρώτο (και κύριο):Κατά τον Αλ.Τσίπρα η αιτία της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές οφείλεται στην μακροχρόνια κόπωση του λαού από τα σκληρά και άδικα μέτρα που επιβλήθηκαν στο λαό αναγκαστικά,ενώ δεν πρόλαβαν ν αποδώσουν τα μέτρα ελάφρυνσης,που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την έξοδο από τα Μνημόνια.Η Αλήθεια εδώ βρίσκεται στο ότι ξεκολλάμε από την φλυαρία,ότι η ήττα οφείλεται σε επικοινωνιακούς λόγους και προχωράμε στην ουσία της υπόθεσης.Είναι όμως ένα μέρος της Αλήθειας Ένα άλλο μέρος είναι ότι ο λαός δεν τιμώρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ,γιατί (ο λαός) κουράστηκε από την λιτότητα,αλλά γιατί ευθύνεται (ο ΣΥΡΙΖΑ)για την λιτότητα κατά παραβίαση των υποσχέσεων,των ιδεολογιών και των προγραμμάτων του με συνεχείς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς μέχρι πλήρους παράδοσης στον υποτιθέμενο σκληρό αντίπαλο.

Παράδειγμα δεύτερο: Η Συμφωνία των Πρεσπών ζημίωσε πολιτικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ εκμεταλλεύτηκαν το θέμα,παρ όλο που αυτά τα Κόμματα έστρωσαν ιστορικά το δρόμο της Συμφωνίας.Αυτό είναι το ένα μέρος της Αλήθειας.Από κει και πέρα ο Αλ.Τσίπρας λέει ότι αυτό έγινε για λόγους εθνικούς,για χάρη της φιλίας των δύο λαών και των  διεθνικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Β.Μακεδονίας.Αυτά είναι κουραφέξαλα: Η Συμφωνία ήταν ανειλημμένη υποχρέωση του Αλ.Τσίπρα με ΗΠΑ,ΝΑΤΟ και ΕΕ ν’ ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη αυτής της Χώρας στο ΝΑΤΟ (αυτό κατά βάση ενδιέφερε τους Δυτικούς) και στην ΕΕ (αυτό συμπληρωματικά).Ήτοι ο Αλ.Τσίπρας την πολιτική του υποτέλεια στην Δύση την μετέτρεψε σε πατριωτισμό,και σε αριστερό διεθνισμό.

Παράδειγμα τρίτο :Το θέμα του διορισμού των Ανώτατων δικαστικών Ο Αλ.Τσίπρας υποστηρίζει,ότι η όλη διαδικασία έγινε νομότυπα και με βάση το Σύνταγμα.Μέχρις εδώ είναι το ένα μέρος της Αλήθειας.Η άλλη μισή είναι ότι στην Πολιτική δεν μετράει μόνο το νομότυπο μιας κίνησης,γιατί η Πολιτική είναι κοινωνική (ταξική ή κάτι περισσότερο) βούληση και είναι πάνω από τους Νόμους (γι αυτό άλλωστε θεωρείται αυτονόητος ο διορισμός των Ανώτατων δικαστικών από την Κυβέρνηση).Στην συνέχεια μπαίνει το ζήτημα της μετάθεσης της ημερομηνίας των Εθνικών Εκλογών,που από τις 30/6/2019 πάει στις 7/7/2019.Ρωτάει ο δημοσιογράφος: γιατί κάνατε αυτή την μετάθεση ; Τότε ο Τσίπρας απαντάει:Για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στις εξετάσεις των μαθητών!Η διαλεκτική λέει: Αν μια γνώμη είναι αληθινή,δεν γίνεται ως εκ τούτου αιτία του ζητούμενου θέματος.Ήτοι όντως αυτές τις μέρες γίνονται εξετάσεις.Όντως θα γίνει παρενόχληση των εξετάσεων, αν τότε γίνονται Εκλογές.Απ αυτό όμως δεν συνάγεται ότι αυτόςείναι ο λόγος της μετάθεσης της ημερομηνίας των Εκλογών.Γιατί; Διότι παραείναι αφελές να πιστέψουμε,ότι ένας που ξεπούλησε μια ολόκληρη χώρα στους ξένους και οδήγησε σε δυστυχία μια κοινωνία,είχε τόση ευαισθησία,ώστε να νοιαστεί για την ηρεμία των μαθητών στις εξετάσεις! Αυτό είναι φαρισαϊσμός.Η Αλήθεια είναι ,ότι η μετάθεση έγινε για να μείνει ο απαιτούμενος χρόνος να διορίσει η Κυβέρνηση τους αρεστούς της δικαστικούς.Εμείς πάντως δεν κατηγορούμε την Κυβέρνηση γι αυτήν της την επιλογή.Γιατί αλίμονο αν αύριο ο Κ.Μητσοτάκης εφαρμόζοντας τον άκρατο Νεοφιλελευθερισμό του,είχε και την Δικαστική Εξουσία με το μέρος του!. 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός