224 μαθητές από τα Λύκεια Καλύμνου θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις . Απ’αυτούς οι 130 είναι μαθητές των δύο  Γενικών Λυκείων που θα εξεταστούν και 94 οι μαθητές του ΕΠΑΛ Καλύμνου.

Οι εξετάσεις ξεκινούν στις 6 Ιουνίου 2019 για τους εξεταζόμενους των ΕΠΑΛ και στις 7 Ιουνίου 2019 για τους εξεταζόμενους των ΓΕΛ.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες:

Από το 1ο ΓΕΛ Καλύμνου θα εξεταστούν συνολικά 81 μαθητές εκ των οποίων 79 γραπτώς και οι 2 προφορικά.

Από το 2ο ΓΕΛ Καλύμνου θα εξεταστούν 49 μαθητές με τους 3 εξ αυτών να εξετάζονται προφορικά και τους 46 γραπτώς.

Τέλος από το ΕΠΑΛ Καλύμνου θα εξεταστούν 94 μαθητές εκ των οποίων 86 γραπτώς και 8 προφορικά.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός