Έγινε η ανακήρυξη των επιτυχόντων στις περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου- Οι 5 Περιφερειακοί σύμβουλοι στην ΠΕ Καλύμνου

1682

Το Πρωτοδικείου Σύρου με την υπ’ αριθμ. 43/2019 απόφαση του, που εκδόθηκε χθες με την διαδικασία της Εκούσιας Δικαιοδοσίας, προέβη στην ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών συμβούλων των συνδυασμών, που εκλέχθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 26 Μαΐου 2019, αφού παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες από την έκθεση των πρακτικών εκλογής και του πίνακα των αποτελεσμάτων στα καταστήματα του Πρωτοδικείου Σύρου και των εδρών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εκλογής της 26ης Μαΐου 2019 έχουν ως εξής:
Γραμμένοι: τριακόσιοι είκοσι μία χιλιάδες τριακόσιοι πενήντα επτά
(321.357), Ψηφίσαντες: εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδες τετρακόσιοι εβδομήντα ένας (182.471), Άκυρα: έξι χιλιάδες επτακόσια σαράντα (6.740), Λευκά: πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα (5.964), Σύνολο Λευκών και
Άκυρων: δώδεκα χιλιάδες επτακόσιοι τέσσερις (12.704), Έγκυρα : εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767).
Έλαβαν:
Α) «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»: ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά (91.177) ήτοι ποσοστό 53,71% από τα εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια
Β) «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ» : πενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα (57.070), ήτοι ποσοστό 33,62% από τα εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά
(169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια.
Γ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»: εννέα χιλιάδες οκτακόσιους πενήντα τρεις (9.853), ήτοι ποσοστό 5,80% από τα εκατόν
εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια.
Δ) «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»: έξι χιλιάδες τριακόσιους σαράντα (6.340) ήτοι ποσοστό 3,73% από τα εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια.
Ε) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»: πέντε χιλιάδες τριακόσιους είκοσι επτά (5.327), ήτοι ποσοστό 3,14% από τα εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά (169.767) έγκυρα ψηφοδέλτια

 

Η κατανομή των εδρών στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου έχει ως εξής:

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του ΚΩΣΤΑ
ΠΟΝΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΡΗΓΑ
ΜΑΚΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΟΧΩΝ»

ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΖΑΪΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΝΕΤΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΟΥΛΛΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΦΟΝΤΥΛΙ) του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΡΩΜΑΙΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΣΑΒΒΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

  ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του ΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΧΛΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΕΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗΛΑ ΝΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ

  ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΡΟΥΣΕΤΟΥ-ΠΑΝΤΕΛΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΤΥΡΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΚΟΙΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΚΥΡΑΨΥΛΗ του ΣΚΕΥΟΥ
ΜΑΜΟΥΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

 Πιό συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου οι 5 Περιφερειακοί σύμβουλοι που εκλέγονται είναι:

  1. ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
  2. ΘΕΜΕΛΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. ΣΤΑΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  4. ΓΑΜΠΙΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ)
  5. ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

 
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός