Πρόσκληση για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου.

756

Πρόσκληση για εκμίσθωση συνεργείου καθαριότητας από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός