Αναβολή κολυμβητικού διάπλου Τελένδου-Μασουριού και κολυμβητικού διάπλου Ρίνας-Βαθύ που ήταν προγραμματισμένοι για 11 και 18 Αυγούστου 2019

1534

Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Καλυμνίων, ανακοινώνεται η αναβολή μέχρι νεωτέρας, του κολυμβητικού διάπλου Τελένδου-Μασουριού και του κολυμβητικού διάπλου Ρίνας-Βαθύ, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας που έχει σχέση με την αδειοδότηση αθλητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται σε ανοικτή θάλασσα.

Να σημειώσουμε ότι οι αγώνες ήταν προγραμματισμένοι για τις 11 και 18 Αυγούστου 2019