Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

849

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.
Ο προς εκμετάλλευση χώρος βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της Ακαδημίας, καλύπτει επιφάνεια περίπου δεκατριών τ.μ. και ενενήντα επτά εκατοστών (13,97) και γειτνιάζει με την κεντρική είσοδο – έξοδο του ανωτέρου κτιρίου.
Το κυλικείο της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ έχει στόχο την εξυπηρέτηση των σπουδαστών της, με την εξασφάλιση τιμών προσιτών, υγιεινής τροφής και περιβάλλοντος καθαρού και ευπρεπούς.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-09-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (ώρα λήξης των προσφορών) στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΚΑΛΥΜΝΟΥ και συγκεκριμένα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου του κτιρίου της Ακαδημίας, από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού της ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη πατώντας εδώ:

https://kalymnos-news.gr/wp-content/uploads/2019/08/4-Ψ7ΥΨ4653ΠΩ-17Θ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ-ΑΕΝ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-16-08-2019.pdf
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός