Επανεκλογή Μικέ Ρήγα στην Προεδρία του ΑΟ ΒΑΘΥ

855

Μετά τις πρόσφατες δημαιρεσίες που διεξήχθησαν στα γραφεία του συλλόγου στο Δημοτικό Γήπεδο Βαθύ, η νέα σύνθεσή του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος Μικές Αντ. Ρήγας
Αντιπρόεδρος Α΄ Τσέρου Κατίνα
Αντιπρόεδρος Β΄ Κοπανέζος Αντώνιος
Γραμματέας Τρικοίλης Εμμανουήλ
Ταμίας Τρικοίλης Ιωάννης
Υπεύθυνοι Τμημάτων Υποδομών Καράμαλης Ιωάννης
Κελεμπέσης Κυριάκος
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Χανδακάρης Ιωάννης
Προβολής & Ανάπτυξης