Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον η κατοικία τους βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου.

1195

42,75 ευρώ ανά συνεδρίαση ή 170 ευρώ για το μέγιστο των συνεδριάσεων  που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 4 μηνιαίως.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στα νέα Δημοτικά Συμβούλια θα δικαιούνται αποζημίωσης συμμετοχής σε συνεδριάσεις, εφόσον  η κατοικία τους βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου.

Την αποζημίωση δεν δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που λαμβάνουν αντιμισθία(αντιδήμαρχοι κλπ)

Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.», κάτι που σημαίνει ότι το ύψος της αποζημίωσης θα είναι 42,75 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Εφόσον οι συνεδριάσεις που αποζημιώνονται θα είναι το πολύ τέσσερις ανά μηνά, το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημιώσεις θα είναι 170 ευρώ.

Για τα δεδομένα του Δήμου Καλυμνίων θα δικαιούνται αποζημίωσης οι δημοτικοί σύμβουλοι που διαμένουν σε  Βαθύ, Αρμεός, Αργινώντα, Σκάλια, Εμποριό και  εκτός Καλύμνου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός