Οι σχολές που εισάγονται μαθητές του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες.

5406

Αρκετές ήταν οι επιτυχίες των Μαθητών του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019.

Αναλυτικά στοιχεία τόσου του 1ου Λυκείου όσο και του 2ου ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ θα παρουσιάσουμε σε επόμενη ανάρτηση μας.

Απλά να  σημειώσουμε ότι μεταξύ των εισαγομένων είχαμε πολλές επιτυχίες στις λεγόμενες μεγάλες σχολές:

 Παρουσιάζουμε σήμερα τις Σχολές που εισάγονται οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου που είχαν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία.

Σε επόμενες αναρτήσεις θα γίνει παρουσίαση και άλλων μαθητών  από τα τρία Λύκεια της Καλύμνου .

1ο ΓΕΛ Καλύμνου

1.Μιχαήλ Μαγκλής του Κωνσταντίνου με βαθμό πρόσβασης 18.781 μόρια. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο 1ο ΓΕΛ και εισάγεται  9ος στην   Ιατρική σχολή Ηρακλείου Κρήτης που ήταν και η πρώτη του επιλογή.

2. Σάββας Καραγεωργίου του Θεολόγου με 18.774 εισάγεται 3ος στη Σχολή Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης που ήταν και η πρώτη του επιλογή.

3..Ο Χρήστος Πλάτσης του Χαραλάμπους με βαθμό πρόσβασης  18.698 μόρια .Εισάγεται στην Ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ήταν και η πρώτη του επιλογή.

4. Η Ειρήνη Μαγκούλια του Ποθητού με 18.600 μόρια εισάγεται στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, που ήταν και η πρώτη της επιλογή

5. Αντώνης Πλάτσης του Χαραλάμπους με 18.487 μόρια εισάγεται 2ος στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

6. Ελευθέριος Καλίτσης με 18.314 μόρια εισάγεται στην Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

7. Συμεών (Σίμος) Ζαϊρης εισάγεται 3ος στη Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών  στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

8. Κυπραίου Παναγιώτα του Βασιλείου με 17.592 εισάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,που ήταν και η πρώτη της επιλογή.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός