Ενώπιον του Δημάρχου Ιωάννη Γαλουζή ορκίστηκαν σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο, τέσσερις νέοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν ως τακτικό προσωπικό για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου Καλυμνίων μετά τον διενεργηθέντα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 3Κ/2018/

 Μα σημειώσουμε ότι συνολικά έχουν προσληφθεί 9 άτομα και τα υπόλοιπα 5 θα ορκιστούν εντός της εβδομάδος.

Οι ορκισθέντες σήμερα υπάλληλοι είναι:

1.Λάμπος Γεώργιος του Θεόφιλου κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

2. Σισώης Σακελλάριος του Παντελεήμων κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου Ηλεκτρολόγων με βαθμό Ε΄.

3.Κακιά Φανερωμένη του Γεωργίου κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

4.Διονυσίου Αντώνιος του Διονυσίου κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, κλάδου Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Ε΄.

Οι  ανωτέρω υποχρεούνται δεκαετή παραμονή στις υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός