Προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών

597

Δύο προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών: