Προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών

827

Δύο προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός