Προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών

701

Δύο προσκλήσεις από ΑΕΝ Καλύμνου για συνεργεία σοβάδων και ελαιοχρωματισμών: