Προσλήψεις 1.145 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής σε ΟΤΑ-Δύο θέσεις για Δήμο Καλυμνίων

652

Eγκρίθηκε η κατανομή Θέσεων για την πρόσληψη 1.145 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2019-2020.

Για το Δήμο Καλυμνίων έχουν εγκριθεί δύο(2) θέσεις.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός