Πρόσκληση από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου προς συνεργεία για εργασίες συντήρησης καθαρισμού 15 κλιματιστικών μονάδων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός