Από την ΑΕΝ Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση για εργασίες στην πρόσοψη κτιρίου: