Από την ΑΕΝ Καλύμνου εκδόθηκε η παρακάτω πρόσκληση για εργασίες στην πρόσοψη κτιρίου:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός